OUT OF THE BOX WONEN

Er is nóg een andere droom om tot leven te brengen, en dat is het verwerkelijken van een woonconcept voor ouderen. In dit concept is léven de kern:

  • leven zoals je altijd geleefd hebt, ook al word je ouder en gebrekkig(er)
  • waarde(n)vol leven – jezelf kunnen zijn, eigen keuzes kunnen kunnen maken, onafhankelijk leven in gezamenlijkheid en bovenal met kwaliteit van leven
  • leven in verbinding met elkaar en met de buitenwereld
  • ondersteund met wat je nodig hebt om léven mogelijk te maken: mensen om je heen die oog en oor voor je hebben en de mogelijkheid om (samen) diensten in te kopen

In dit concept komt al van wat me beweegt samen:

  • projectmatig werken op m’n eigen wijze: vanuit vertrouwen werken en met een gedeeld beeld van het resultaat
  • het besef dat ‘thuis komen op een prachtige plek’ geluk geeft
  • m’n vermogen om mensen te verbinden
  • m’n diepgewortelde behoefte aan onafhankelijkheid, ook als ik later oud word

Je leest er alles over op de website van out of the box wonen!  

 

MEER WETEN VAN HET CONCEPT?

EEN MODERNE EN EXCLUSIEVE VARIANT

#hofje – wonen om te leven is gebaseerd op het gedachtengoed van het aloude hofje: wonen op een plek waar je oog hebt voor elkaar. Wél in een moderne en exclusieve variant: tien tot vijftien wooneenheden van tenminste 80m2 in (bestaande) bouw met karakter, natuurlijke materialen, strak en luxe tegelijk, met volop plekken voor toevallige ontmoeting zoals in de (binnen)tuin en aan de leestafel met kranten, bloemen en goede koffie. Beheer op een ontspannen wijze (studenten van een hotelschool of studenten theologie of anderszins zolang gastvrijheid en verbinding maar voorop staat). Met zorg en andere vormen van dienstverlening naar behoefte en vanuit regie van de bewoner(s). We waren trots op deze pitch voor twee panden in Middelburg, zelfs al zijn we niet verder gekomen. Daarnaast hebben we met een groep geinteresseerden in Brabant een visie op wonen geformuleerd. Interessant leesvoer!  

NB: in 2017 is een student van de Academie voor Marketing en Business Management van Avans Breda afgestudeerd op dit onderwerp. Het onderzoek onderstreept het gedachtengoed, en heeft tegelijkertijd het concept aangescherpt. Lees de uitkomsten van het afstudeeronderzoek Prettig wonen voor de vitale en actieve 65+’er.