Transformeren van twee vastgoedafdelingen

Opdracht: H et project- en procesmatig ondersteunen van het managementteam bij het transformeren van twee vastgoedafdelingen tot een organisatie die alle ruimte biedt tot excelleren: excellente projecten, processen en medewerkers.

Resultaat: Zoals de opdrachtgever zei: ‘Het was 'n soepel proces om te komen waar we wilden zijn: één afdeling Vastgoed.'.

Rol: procesbegeleider

Aanpak: Ten eerste is het mijn taak om het project te richten, om het beoogde resultaat van het transformatieproces scherp in beeld te brengen, samen met de opdrachtgever en zijn managementteam. Daarna wordt het project ingericht. Ik hecht veel waarde aan het kiezen van passende veranderkundige interventies, interventies gericht op het ondersteunen van medestanders, interventies die benutten ‘wat er al is’ aan ideeën, initiatieven, bereidwilligheid enzovoort. Het voorbereiden en begeleiden van (werk)bijeenkomsten behoorde ook tot de taken. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het vormgeven en verzorgen van de communicatie met medewerkers en andere belanghebbenden. En tot slot zorgde ik ervoor dat de vaart erin bleef.