Implementeren resultaatverantwoordelijke teams

Opdracht:  Het ondersteunen van de regiomanagers en hun medewerkers bij het implementeren van resultaatverantwoordelijk werkende teams (2011-2012)

Resultaat:  De route naar resultaatverantwoordelijk werkende teams is uitgestippeld en wordt gelopen.

Rol: Projectmanager

Aanpak:  De directeur-bestuurder heeft in een projectplan richting gegeven aan de implementatie van resultaatverantwoordelijk werkende teams. Met een projectteam hebben we deze richting vertaald in interventies en deze gepland in de tijd, voorbereid en begeleid. We zijn intussen op het punt gekomen dat de teams zijn voorbereid op resultaatverantwoordelijk werken. Een tijd van experimenteren en leren is aangekomen. In deze fase heb ik een monitorende en op verzoek faciliterende bijdrage.

BENIEUWD NAar de ervaring?