Interim-manager dienstverlening

Opdracht:  Het Vervangings- en Participatiefonds (VfPf) zorgt ervoor dat werkeloze en zieke leraren en leraressen in het primair onderwijs weer snel aan het werk komen. Immers alleen dan is de continuïteit van het basisonderwijs gegarandeerd. Vanuit de afdeling dienstverlening wordt onder meer de re-integratie van leraren begeleid. Op dit moment wordt VfPf gemoderniseerd en de eigenlijke manager dienstverlening leidt het programma van de modernisering (2017-2018).

Resultaat:  De opdracht is om de afdeling dienstverlening dagelijks aan te sturen en tegelijkertijd hen voor te bereiden op de toekomst. Hoe? Processen efficiënter en meer digitaal maken, medewerkers de ruimte geven om zichzelf te professionaliseren en vanuit expertise inbreng te hebben in de modernisering en door vooral meer verbinding te creëren met het werkveld van schoolbesturen en leraren.

Rol: interim-manager

Aanpak: met enthousiasme, daadkracht en bovenal samen met de medewerkers en de collega-MT-leden stappen zetten de toekomst in. Of zoals de opdrachtgever zei: 'Ik heb gezocht naar twee woorden die jou typeren. En ik heb ze gevonden: Onweerstaanbaar Onconventioneel. En dat is een compliment!' 
 

Maak een afspraak