Gemeente Moerdijk

Opdracht: de gemeente Moerdijk had de behoefte om de kennis en vaardigheden van de projectmanagers op te frissen en/of te vergroten, en te leren van de werkwijze in het ruimtelijk domein. Dat leverde een co-creatieve training voor projectmanagers op. Aansluitend heb ik een masterclass opdrachtgeverschap verzorgd voor de ambtelijk opdrachtgevers en met hen de basis gelegd aan een plan voor het professionaliseren van ambtelijk opdrachtgeverschap inclusief de bijdrage van de bestuurlijk opdrachtgevers.

Resultaat: 15 projectmanagers zijn getraind in projectmatig werken, en de ambtelijke top had stof voor gesprek voor het vormgeven van de samenwerking met de toentertijd juist geformeerde coalitie.

Rol: trainer projectmatig werken voor projectleiders en opdrachtgevers

Aanpak: zoveel als mogelijk het werk als uitgangspunt zodat het geleerde en de inzichten ter plekke beklijven.