Implementeren van een systematiek van projectmanagement

Opdracht:  Implementeren van een organisatiebrede systematiek van projectmanagement in een businessunit.

Resultaat: De businessunit werkt volgens de organisatiebrede systematiek, de projectmanagementvaardigheden van de projectmanagers zijn vergroot en projectmanagement is verankerd in het (P&O-)beleid van de businessunit.

Rol: Expert en projectcoach 

Aanpak: PIT2Projects deed het volgende om de organisatiebrede systematiek te implementeren:

  • verkrijgen van commitment van het managementteam van de businessunit in woord en daad
  • coachen van projectmanagers van lopende projecten bij het werken volgens de organisatiebrede systematiek
  • toelichten van het gebruik van de standaarden in diverse bijeenkomsten zoals het afdelingsoverleg
  • beschikbaar maken van de standaarden op intranet
  • integreren van de standaarden in opleidingen en trainingen