Begeleiden van een team met interne coaches

Opdracht: Ondersteunen van een projectteam bij het implementeren van competentieprofielen als stap op weg naar competentiemanagement.

Resultaat: De projectmanager heeft zijn expertise van projectmanagement en competentiemanagement vergroot en het project is succesvol afgerond: de organisatie beschikt over competentieprofielen die herkend en gedragen worden door medewerkers en management.

Rol: Projectcoach

Aanpak:  Samen met de projectmanager en het team brachten we in kaart wat nodig was om het project tot een goed einde te brengen: betrokkenheid vanuit de organisatie bij het bepalen van benodigde competenties, expliciet(er)e besluitvorming, tijdig(er) en meer communiceren met de organisatie, deskundige begeleiding van werkbijeenkomsten en expertise van competentiemanagement. Ik ondersteunde het team bij het verwezenlijken van deze succesfactoren: organiseerde en begeleidde werkbijeenkomsten, maakte een communicatiekalender en zorgde voor goed voorbereide besluit-vormingsmomenten. Ook werd mijn expertise van competentie-management gebruikt om competentieprofielen te ontwikkelen.