Interim-adjunct-regiomanager regionaal besturingscentrum Amsterdam 

Opdracht: Regionaal BijsturingsCentrum Amsterdam is één van de andere regelcentra waar 24×7 met honderd medewerkers verstoringen in de treindienst worden voorkomen of zodanig worden bijgestuurd dat de reiziger zo weinig als mogelijk overlast ervaart van deze verstoring. Dat is een complexe opgave waar systemen, processen en mensen met elkaar moeten samen werken – zowel binnen NS Reizigers als met de ketenpartners – aan een gedeeld belang en dat is een tevreden reiziger. Dat alles in een voortdurend beweging tot verbeteren. Een dynamische en inspirerende omgeving, te meer daar de regiomanager en de adjunct-regiomanager als gevolg van een conflict met de teamleiders elders binnen NS werk hebben gevonden.

Resultaat: Als interim-adjunct-regiomanager ben ik verantwoordelijk voor:

  • het brengen van rust en veiligheid in een afdeling waar het lange tijd niet prettig was om in te werken
  • het terugdringen van het ziekteverzuimpercentage van 14% naar 6%
  • het in positie brengen van de eerste laag leidinggevenden (10 fte): bewustzijn van managementpositie tot stand brengen en professionaliseren van gedrag
  • het aanbrengen van structuur en prioriteit in de veelheid van initiatieven in de lijn en in de staf

Rol:  Interim-manager

Aanpak:  Het was een taaie opdracht waar ik waarderend leiderschap heb getoond, gedefinieerd als: grenzen stellen, complimenteren en ondersteunen. De teamleiders gaven aan het einde van de opdracht terug dat ze zich veilig(er) voelden in het werk, hebben geleerd dat er ruimte is om hun rol te pakken en sommigen deden dat ook. Medewerkers waarderen de aandacht en de transparante communicatie, en ‘dat je hen serieus neemt in waar ze behoefte aan hebben’.