Gemeente Elburg

Opdracht: Professionaliseren van projectmatig werken (2017-2018)

Resultaat: Projectmanagers en opdrachtgevers binnen de gemeente zijn getraind, het bestaande normenkader voor projectmatig werken is aangepast aan de inzichten vanuit de trainingen en er zijn vervolg-interventies zoals intervisie en projectcaching ingezet.

Rol: Trainer en expert, wederom samen met Henk Elich, m'n favoriete trainingsacteur

Aanpak: In nauwe afstemming met de beleidsadviseur hebben we een workshop opgezet voor alle medewerker die betrokken zijn bij projecten. Aan het einde van de workshop hebben we de aanwezigen gevraagd naar de thema’s die men graag verdiept wilde hebben. Rondom deze thema’s heb ik een zesdaagse training ontwikkeld. Daarnaast heb ik met B&W en ambtelijk opdrachtgevers het gesprek over de rol van de opdrachtgever en het belang ervan.