Interim-manager project- en programmabureau

Opdracht: als interim-manager project- en programmabureau Bedrijfsvoering (inclusief ICT) bouwen aan team dat project- en portefeuillemanagement binnen de bedrijfsvoeringsprogramma’s dóet, uitdraagt en professionaliseert

Resultaat: het programmabureau staat voor professioneel project- en portfoliomanagement, voor mensen die de kunst van projectmatig werken verstaan, voor een up-to-date projectenportefeuille binnen de bedrijfsvoeringsprogramma’s en voor collega’s die met plezier opdrachtgevers helpen om resultaat te behalen

Rol: interim-manager 

Aanpak: in interactie met medewerkers en in nauwe afstemming met de programmamanagers implementeren van een proces van project- en portefeuillemanagement, bijbehorende formats, inrichten van een projectadministratie, matchen van vraag en aanbod van medewerkers en coachen van medewerkers, en bijsturen waar nodig om het resultaat te bereiken