Begeleiden van een projectmanager van Biblio+

Opdracht:  Begeleiden van de projectmanager bij het implementeren van een bibliotheek- en kantoorautomatiseringssysteem (2006).

Resultaat: De projectmanager heeft meer grip op het project, dat succesvol wordt afgerond. De verworven kennis van projectmatig werken gebruikt hij ook in andere projecten.

Rol:  Projectcoach

Aanpak:  In overleg met de opdrachtgever en de projectmanager concentreert de coaching zich op het structureren van het project en het aansturen van de projectorganisatie. Dat betekent dat ik de projectmanager begeleidde bij het maken van een projectplan en het bewaken ervan. We besteedden tijd aan het vormen en aansturen van de projectorganisatie. Ook het tijdig en voldoende communiceren was één van de onderwerpen in onze maandelijkse gesprekken.

ook behoefte aan steun?