Training projectmatig werken

Opdracht:  Het ontwikkelen en geven van een training op maat die ertoe bijdraagt dat:

  • deelnemers aan een project weten wat hun rol is in het project
  • leden van een project actief een bijdrage leveren (en wachten niet af tot hen wat wordt gevraagd)
  • projectleiders op een gestructureerde manier werken – er is een format dat helpt om een project in te richten
  • projectleiders en ook projectteamleden zich ervan bewust zijn als wordt afgeweken van ‘het gebruikelijke’, en dit kunnen verwoorden richting huurders en management
  • de opdrachtgever meer is betrokken en wordt geïnformeerd over de status van het project’.

Resultaat:  Projectleiders en -medewerkers kennen de theorie van projectmatig werken en hebben deze toegepast op de eigen praktijk doordat de projectleiders aan het einde van de training het eigen project ‘gepitcht’ hebben. De opdrachtgevers waren daarbij aanwezig. Ook hebben beschikt woCom over afgestemde formats voor een projectopdracht en -plan en rapportage.

De dag vlóóg om. Prettig dat er een trainer met zoveel praktijkervaring voor de groep staat.

Rol: Trainer

Aanpak: We hebben met de opdrachtgever van de training en de managers van de afdelingen een programma op maat gemaakt, en dat in de loop van de training afgestemd op wat aanvullend nodig bleek te zijn.