Advies over verandervermogen van korps Limburg Zuid

Opdracht:  In de wetenschap dat het korps van de politie in Zuid-Limburg is, en in de toekomst ook zal worden geconfronteerd met impulsen tot veranderen, luidde de vraag: ‘Hoe worden de in gang gezette veranderingen beleefd in het korps, om vanuit deze inzichten te kunnen adviseren over een aanpak van veranderen die past bij het veranderingsvermogen van het korps.’ (afstudeeropdracht van de postdoctorale opleiding Implementation and Change Management) (2009).

Resultaat: Een advies om het veranderingsvermogen van de politieorganisatie te vergroten dat op meerdere plekken in de organisatie wordt opgepakt om lopende veranderingen anders vorm te geven.

Rol:  Projectmanager en facilitator

Aanpak: Met een team van medestudenten hebben we dwars door de organisatie heen het veranderingsvermogen van het korps onderzocht en daar hebben we veel van geleerd. We leerden de politieorganisatie kennen (structuur, processen, besturing en de aard van de organisatie) en we kregen zicht op de (politieke) omgeving en op landelijke en lokale ontwikkelingen. Maar bovenal heb ik mezelf als veranderkundige leren kennen:

  • m’n kracht zit in het proces ofwel in samenspraak met de organisatie vormgeven van de weg naar het beoogde resultaat
  • een groeiend bewustzijn dat vertrouwen een cruciale voorwaarde is om als externe bijdrage te kunnen leveren. Immers vertrouwen levert positie op, en interventieruimte en -vrijheid en de legitimiteit om kritisch te zijn en dichtbij te komen
  • nabijheid en persoonlijk contact elementen in een opdracht zijn, die me energie geven, en die ik ook nodig heb om tot m’n recht te komen, en dat betekent dat ik voor een opdracht ín een organisatie moet zijn
  • ik houd van implementeren ofwel van woorden naar daden en wel zó dat het beklijft in de organisatie
kennismaken?