Verbeteren van de samenwerking

Opdracht: het team van bestuursadviseurs en ook het team cultuur had ieder op hun eigen wijze moeite met hun eigen positie in de organisatie en de onderlinge samenwerking

Resultaat: rolopvatting is verduidelijkt, belemmerende patronen zijn op tafel gelegd en medewerkers hebben zich uitgesproken naar elkaar en ervaren meer onderling vertrouwen om te werken aan resultaat

Rol: teamcoach  

Aanpak: werkbijeenkomsten en bovenal een sfeer creëren van veiligheid dat alles en iedereen er mag zijn