Begeleiden van besluitvorming rondom concentreren van maatschappelijk werk 

 
Opdracht:  Een antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de effecten van het fysiek en organisatorisch concentreren van het maatschappelijk werk op de effectiviteit en efficiëntie van het werk?’ met een advies over alternatieve organisatievormen, inclusief besluitvormingscriteria 

 

Resultaat: Een transparante besluitvormingsprocedure en een gedragen advies.

 

Rol: Projectmanager 

 

Aanpak:  Met enige regelmaat wordt het nut en de noodzaak van het concentreren van het maatschappelijk werk aan de orde gesteld, zonder daar een weloverwogen besluit in te nemen. Daarnaast was de besluitvormingsprocedure niet duidelijk voor betrokken management en medewerkers. Samen met de opdrachtgever hebben we deze vragen beantwoord: Welke alternatieven zijn mogelijk? Welke besluitvormingscriteria worden gehanteerd? Wie is op welk moment betrokken bij beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming, het BOB-model. Daarna heb ik gesprekken gevoerd met ‘stakeholders’ binnen en buiten de organisatie om per alternatief voldoende informatie te verzamelen op alle besluitvormingscriteria (beeldvorming). Vervolgens is op twee niveaus in de organisatie (afdeling maatschappelijk werk en het managementteam) een oordeel gevormd over de alternatieven (oordeelvorming). Ik faciliteerde deze bijeenkomsten. Het resultaat van de bijeenkomsten, een advies, is voorgelegd aan de directeur (besluitvorming).