Website met portalen

Opdracht:  De Zeeuwse corporaties hebben afgesproken om gezamenlijk een website met portalen te implementeren, en daarbij iedereen ruimte te geven om op eigen tempo aan te haken. Met drie Zeeuwse corporaties zijn we gestart met het selecteren en contracteren van een leverancier en zijn we intussen in de ontwerpfase beland. Het uiteindelijke resultaat is een gezamenlijke website met portalen waar klanten de meest voorkomende zaken met een corporatie 100% digitaal kunnen afhandelen. Vanuit deze Zeeuwse corporaties ben ik ‘eerste onder de gelijken’ in het projectteam.

Resultaat:  Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor:

  • het met collega-projectmanagers uitstippelen van het project
  • voorbereiden van bijeenkomsten met opdrachtgevers en directeur-bestuurders
  • aanspreekpunt voor directeur-bestuurders

Rol:  Projectmanager

Aanpak: Zoals gezegd hebben we een projectteam geformeerd met projectmanagers vanuit de drie Zeeuwse corporaties, allen op hun eigen wijze sterke vrouwen. Het mooie van de samenwerking is dat we elkaar aanvullen, in inhoud en in proces. Als ‘eerste onder de gelijken’ kan ik doen waar ik goed in ben: beweging brengen en de vaart erin houden, knopen doorhakken, afstemmen op bestuurlijk niveau en het gezicht naar buiten zijn.