Interim-manager van het team kind- en medewerkerplanning en serviceteam

Opdracht: zorgen voor en professionaliseren van de personeelsplanning van 110 kinderdagverblijven (1.700 medewerkers) en voor de kindplanning van deze kinderdagverblijven (22.500 kinderen) en het klantcontactcentrum 

Resultaat: oorspronkelijk was Korein een geheel van zelfstandige kinderdagverblijven. Eind 2021 is het volledig managementteam van Korein vervangen om een beweging in gang te zetten naar één organisatie die samen werkt, leert van elkaar en werkprocessen uniformeert waardoor we een betrouwbare en vooral zelfde dienstverlening bieden aan de ouders en gemeentes. Daarnaast kampen we met een tekort aan medewerkers en stringente wet- en regelgeving. Als interim-manager onder meer:

  • verantwoordelijk voor het aansturen van een afdeling van ruim 30 fte (HBO/academisch) dat afgelopen jaar inclusief het werven van 15 medewerkers door verloop en uitbreiding lid van het managementteam en in dat team ‘de hoeder van het proces’ omdat we altijd geneigd zijn onszelf te verliezen in de inhoud
  • implementeren van KPI’s om processen en resultaten van de afdeling te monitoren en bij te sturen
  • implementeren van centrale personeelsplanning
  • mede-verantwoordelijk voor een aanpak om het aanhoudend personeelstekort terug te dringen

Rol: interim-manager

Aanpak: Korein heeft een roerige tijd achter de rug waardoor er veel onrust is in de organisatie. Tel daarbij op het ongekende personeelstekort, de toenemende vraag, assertieve(re) ouders en stringente wet- en regelgeving. Dit maakt dat mijn aandacht iedere dag weer uitgaat naar perspectief bieden, koers houden, oog en oor hebben voor medewerkers, keuzes maken en voorkomen dat we meegezogen worden in de hectiek van alledag.