Woonruimtebemiddeling voor Walcherse corporaties

Opdracht: Vanuit het samenwerkingsverband van Walcherse corporaties hebben drie corporaties het initiatief genomen tot het implementeren van een website met portalen, om zo huurders in de gelegenheid te stellen op ieder moment van de dag huurzaken te regelen. De ambitie is om een vraag van een huurder in één keer, en in één keer goed te beantwoorden, waarbij eenvoud de leidende waarde is. Om de belofte van digitale dienstverlening wáár te maken, is ook een verandering van werkwijze nodig - de processen in de corporatie volgen de weg van de klant. In dit project heb ik een dubbel-rol: projectleider bij Woonburg en vanuit de samenwerking vertegenwoordig ik het driemanschap richting opdrachtgever, bestuurders en leverancier(s).

Resultaat: Als vertegenwoordiger van de Walcherse corporaties ben ik verantwoordelijk voor:

  • het uitlijnen, voorbereiden en coordineren van het bestuurlijke besluitvormingsproces
  • het coördineren en inhoudelijk voorbereiden van de leverancierselectie
  • overkoepelend coördineren van het project inclusief het contact met een toetsgroep met bewoners
  • het contact met het projectmanagement van de leverancier

Rol: Projectmanager  

Aanpak: Reflecterend op deze opdracht heb ik vooral aandacht besteed aan het complexe besluitvormingsproces – in de periode van besluitvorming ging een van de corporaties fuseren en dat had een doorslaggevend effect op de onderlinge verhoudingen en de belangen van de deelnemende partijen.