Implementatie van projectmatig werken 

Opdracht: Het begeleiden van de implementatie van projectmatig werken

Resultaat: Initiatieven worden op een weloverwogen wijze in een projectopdracht verwoord en op beheerste wijze tot een goed einde gebracht.

Rol: Expert en projectcoach

Aanpak: PIT2Projects deed het volgende om de organisatiebrede systematiek te implementeren:

  • met het managementteam formuleren van werkwijze van projectmatig werken inclusief een afstemming van de verantwoordelijkheden van het managementteam en de verantwoordelijkheden van een opdrachtgever (en mede-lid van het managementteam)
  • coachen van managementteamleden in de rol van opdrachtgever
  • coachen van medewerkers in de rol van projectleider
  • ontwikkelen van standaarden
  • integreren van een projectrapportagesystematiek in de reguliere rapportagecyclus