Begeleiden van een werkbijeenkomst

Opdracht: Het begeleiden van een werkbijeenkomst van een team met een afdelingsplan als resultaat.

Resultaat: Aan het einde van de dag was de grove variant van het afdelingsplan klaar en waren er afspraken voor het vervolmaken ervan.

Rol:  Facilitator 

Aanpak:  Bij het voorbereiden van de dag werd duidelijk dat er niet-effectieve patronen waren in het team. Ik koos voor werkvormen om deze niet-effectieve patronen te doorbreken. Op de dag zelf heb ik bewust en met respect ‘gespeeld’ met deze patronen en het team geholpen om al doende te reflecteren op de patronen. En natuurlijk deed ik wat ik moest doen: de dag in goede banen leiden en zo met plezier tot resultaat te komen.