Herontwerpen projectportfolio-proces

Opdracht: het herontwerpen van het projectportfolio-proces zodat de adviesteams binnen het programma Bedrijfsvoering, Beleid en Advies het vragende programma helpen het goede doen en daarna de dingen ook goed doen. Dat wil zeggen een proces ontwerpen vanaf het inrichten van een weloverwogen adviesaanpak die resulteert in een advies aan de vragende partij. In dat advies wordt de behoefte van een programmamanager vanuit alle disciplines getoetst op kaders en richtlijnen, alternatieve oplossingen en inhoudelijke en financiële haalbaarheid. Naast het herontwerp van het proces heb ik ook een implementatieadvies opgeleverd.

Resultaat: een met betrokkenen afgestemd – en niet per definitie ingestemd – portfolioproces en een implementatieadvies dat oog heeft voor de weerstand. Immers, op punten verandert de werkwijze en dat heeft effect op mensen. Dezelfde mensen die uiteindelijk ook een rol hebben in dat veranderende proces. 

Rol: adviseur 

Aanpak: in interactie met medewerkers en in nauwe afstemming met management, werkend vanuit inrichtingsprincipes en denkend in processtappen, rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om tot output te komen.