Organisatiebrede training projectmatig werken

Opdracht:  Het ontwikkelen en geven van een training op maat voor opdrachtgevers, projectleiders en -medewerkers (meer dan tweehonderd deelnemers in totaal), als één van de interventies om de projectrealisatie te verbeteren (in opdracht van Avans+) (2011-2012) (2014)

Resultaat:  Een tweedaagse training die wordt afgesloten met een essay, en in dat essay verwoordt iedere deelnemer wat zijn/haar bijdrage aan het verbeteren van de projectrealisatie kan zijn. Het totale traject wordt afgesloten met een advies over de mogelijkheden tot het verbeteren van de projectrealisatie en het borgen van de opgedane kennis in de organisatie.

'Intensief. Interactief. Prettig om collega’s van andere afdelingen en hun werk te leren kennen. Nuttig.'

Rol: Trainer

Aanpak:  In goed overleg met de opdrachtgever hebben we een training op maat ontwikkeld. In deze training worden korte blokken theorie worden vertaald naar de eigen praktijk. Er is ruimte voor gesprek, om de werelden van opdrachtgever en projectleiders en -medewerkers te delen, en om met en van elkaar te leren. Aan het einde van de tweede trainingsdag hebben we gesproken over mogelijkheden om de projectrealisatie te verbeteren.

Maak een afspraak