Interim-regiomanager Regionaal Besturingscentrum Utrecht 

Opdracht: Regionaal BijsturingsCentrum Utrecht (80 fte) is één van de regelcentra waar 24×7 verstoringen in de treindienst worden voorkomen of zodanig worden bijgestuurd dat de reiziger zo weinig als mogelijk overlast ervaart van deze verstoring. Dat is een complexe opgave waar systemen, processen en mensen met elkaar moeten samen werken – zowel binnen NS Reizigers als met de ketenpartners – aan een gedeeld belang en dat is een tevreden reiziger. Dat alles in een voortdurend beweging tot verbeteren. Een inspirerende omgeving om als interim-regiomanager een bijdrage in te leveren: kritisch meedenkend, structurerend en verbindend.

Resultaat: ‘Geruisloos opgepakt.’, dat is wat de opdrachtgever zegt. ‘Prettig dat iemand de zaken oppakt en afmaakt.’, dat is wat een ander zegt. ‘Goed dat er met een frisse en zakelijke blik wordt gekeken.’, zegt iemand.

Rol: Interim-manager

Aanpak:  ‘Geruisloos’ deze positie van regiomanager pakken vraagt razendsnel inwerken, werkprocessen leren kennen, weten wat er speelt aan (strategische) vraagstukken, mensen leren kennen – en vooral de juiste mensen – en als mens contact maken met de ander. Om daarna in overleg met de opdrachtgever prioriteiten te stellen in wat je, in de korte tijd die je is gegeven, oppakt. En dat zijn welbeschouwd de onderwerpen waarin m’n kracht tot z’n recht komt: processen, sturing en gewoon samen doen wat moet gedaan.