Projectmanager aanpak aanhoudend personeelstekort

Opdracht: een deel van de opvanglocaties van Wij zijn JONG wordt geconfronteerd met aanhoudend personeelstekort en de effecten daarvan: sluitingen en ondermaatse pedagogische kwaliteit. De opdracht is om met een impulsteam locatiemanagers te ondersteunen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering zodat er minder gesloten moet worden en kinderen zich kunnen ontwikkelen (en niet alleen maar worden opgevangen). 

Resultaat: met een multidisciplinair team zijn we verantwoordelijk:

  • dat de managers van de impulslocaties een verbeterplan maken – we ondersteunen hen in het maken van dat plan en ontsluiten een toolkit van bestaande interventies op het vlak van personeelsmanagement, pedagogiek, huisvesting, kind- en medewerkerplanning en financiën
  • dat de organisatie wordt geadviseerd in maatregelen om beter voorbereid te zijn op of om te gaan met het aanhoudend personeelstekort
  • dat periodiek het effect van alle ingezette maatregelen wordt gemeten

Rol: projectmanager

Aanpak: rode draad in de aanpak is de vaart er in houden, ondersteunen, hier en daar een duwtje geven, prioriteiten duidelijk maken en vooral verbinden van collega’s aan elkaar en/of aan alles wat er al is maar niet bekend is.