Implementeren van vervangend bedrijfsinformatiesysteem

Opdracht:  Het sturen, professionaliseren en, onderling en met de organisatie, verbinden van een ondersteunende afdeling (secretariaat, informatievoorziening (voorheen postkamer), ICT en P&O) en het implementeren van een vervangend bedrijfsautomatiseringssysteem en documentmanagementsysteem.

Resultaat:  De organisatie benut de mogelijkheden van informatiesystemen optimaal, dat wil zeggen met oog op de behoeftes van de huurder en afgestemd op de werkprocessen en capaciteit van medewerkers.

Rol:  Interim-manager en projectmanager

Aanpak:  Als interim-manager van de ondersteunende afdeling stuur ik op het ‘zelfbewust leveren van toegevoegde waarde’ aan de organisatie. Als verantwoordelijke voor het implementeren van beide informatiesystemen houd ik me bezig met het structureren van het werk dat moet worden gedaan, in feite projectmanagement. Maar belangrijker dan dat, ik stuur erop dat de huidige werkprocessen worden veranderd, zó dat we, met hulp van de informatiesystemen, de huurders tevreden kunnen stemmen.